Program

Przedstawiamy program Targów Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej BIOEXPO 2020

Program będzie się rozrastał - nieustannie pracujemy aby zapewnić ciekawe tematy od specjalistów z branży.

Czwartek


Wykład inauguracyjny

Niechaj pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.

1. Wpływ zmian środowiskowych i postępu technologicznego na kształtowanie łańcuchów troficznych.
2. Epigenetyczne czynniki środowiskowe kształtujące zdrowie aktualnych i przyszłych pokoleń.
3. Populacyjne potrzeby żywnościowe.
4. Kształtowanie populacyjnych tendencji zdrowotnych.

dr n. med. Sławomir Puczkowski
Biochemik, doktorem nauk medycznych. Po zakończeniu pracy wykładowcy na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi otworzył Laboratorium Pierwiastków Śladowych Biomol-Med. Zajmuje się interpretacją wyników analizy pierwiastkowej włosów, układa diety i programy suplementacyjne.


15:30- 16:45
Insulinooporność u dzieci- rola dietetyka w procesie terapeutycznym.

mgr Dorota Mickiewicz- Góra

Piątek


12:00- 12:40

Rolnictwo ekologiczne. Perspektywy rozwoju.

1. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce (powierzchnia i struktura ekologicznych użytków rolnych, liczba producentów, przetwórnie dla ekoprodukcji).
2. Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego. Możliwości wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020. - Problemy, wyzwania i perspektywy dla polskiego rolnictwa ekologicznego.

dr inż. Ewa Tendziagolska, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zatrudniona w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka prac z zakresu ekologicznej i tradycyjnej uprawy roślin. Prowadzi wykłady i zajęcia dotyczące produkcji roślinnej, zrównoważonego rozwoju w rolnictwie oraz herbologii.


15:00- 15:40

Wyzwania i oczekiwania w projektowaniu żywności funkcjonalnej.

1. Pojęcia związane i definiujące żywność funkcjonalną – ich znaczenie, funkcjonowanie, wartość.
2. Wymagania rynku w aspekcie potrzeb klientów, regulacji prawnych i rozwiązań legislacyjnych.
3. Prawdopodobne kierunki rozwoju żywności funkcjonalnej - potrzeby, możliwości a potencjalne nisze na rynku.

Dr n. farm. inż. Kalina Sikorska-Zimny, dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO
Dr n. farm. inż. Kalina Sikorska-Zimny. Absolwentka Politechniki Łódzkiej (wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności), pracę doktorską obroniła w na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (wydział Farmacji). Od 2010 roku zatrudniona Instytucie Ogrodnictwa na stanowisku adiunkta oraz jako starszy wykładowca w Państwowej Uczelni im. St. Batorego. Zajmuje się technikami analitycznymi oznaczania składników bioaktywnych i znakowaniem produktów spożywczych. Bada wpływ poszczególnych czynników jak i składników na poziom zawartości związków o charakterze prozdrowotnym.


14:00- 15:00

Żywność funkcjonalna specjalizacją gospodarczą Polski

Czym jest Żywność funkcjonalna? -przykład: systemy żywności funkcjonalnej w Japonii,
- na czym polega produkcja żywności funkcjonalnej,
- żywienie spersonalizowane,
- cyfryzacja łańcucha produkcja,
- handel-konsumenci/pacjenci,
- Fundacja Żywności Funkcjonalnej

dr inż. Andrzej Siemaszko

Sobota


11:00- 12:00

Alergeny warzyw i owoców. Zagrożenia i profilaktyka.

1. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce (powierzchnia i struktura ekologicznych użytków rolnych, liczba producentów, przetwórnie dla ekoprodukcji).
2. Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego. Możliwości wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020. - Problemy, wyzwania i perspektywy dla polskiego rolnictwa ekologicznego.

dr Małgorzata Kostecka
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Poza tym w programie


Jak utrzymać zrównoważoną dietę, podczas pandemii i wynikającej z niej kwarantanny.

mgr Edyta Sołek Trojnar


Diety wegetariańskie i wegańskie w cyklu życia człowieka.

1. Diety wegetariańskie- z czym to się je?
2. Odmiany diet wegetariańskiech.
3. Zwolennicy i przeciwnicy stosowania diet wege.
4. A co na to anuka?- korzyści i zagrożenia.
5. Ciąża bez jedzenia mięsa?
6. Stanowisko towarzystw dietetycznych dotyczących stosowania diet wegetariańskich na różnych etapach życia.

dr hab. inż. Katarzyna Antosik
Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach Instytut Nauki o Zdrowiu